Länkar till samarbetspartners

DB Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar.

Rydahls är specialisten på bromsdetaljer och friktionsmaterial för fordon och industriändamål.

Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna representerar 500 st åkeri- och maskinföretag med 1 500 fordon. Gävleborgsåkarna är en av landets 12 regionala åkeriföreningar inom riksorganisationen Sveriges Åkeriföretag.